Caroline Cartens

Na het Koninklijk Conservatorium en de Dutch National Opera Academy heb ik een tiental jaar gewerkt als operasoliste in binnen en buitenland. Ik won de Prix du CNIPAL op het internationale Opera Concours van Marseille en mocht daarna een jaar studeren aan de operastudio van die mooie stad. Toen ik terugkwam naar Nederland ben ik als Freelancer aan de slag gegaan bij het Koor van de Nationale Opera. Ik zong meer dan 30 wereldpremières en vertolkte rollen als Violetta, Donna Anna, Elisabeth, La Contessa di Almaviva et cetera.

In 2018 heb ik samen met Dorine Schoon het Platform voor Freelance Musici opgericht, waarmee we ons hard maken voor betere arbeidsvoorwaarden, een grotere onderlinge solidariteit en meer draagvlak in de maatschappij, onder het motto: Empowering Musicians. In drie jaar tijd groeide onze beweging tot meer dan 3000 leden. Sinds januari 2021 is het PvFM een Culturele ANBI Stichting, waarvan ik Secretaris/Penningmeester ben.

Namens het PvFM zetel ik in de Creatieve Coalitie , sinds december 2020 ben ik bestuurslid en afgelopen januari ben ik verkozen tot penningmeester.

Daarnaast werk ik voor de Academy of Creative and performing Arts (het samenwerkingsverband van de Hogeschool der Kunsten en de Universiteit Leiden) als programma manager voor Practicum Musicae .

Ook studeer ik sinds september 2020 Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Ik verwacht beide bachelors in juni 2023 te halen.